Kalite Yönetim Sistemi

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ülkemizde sürekli olarak artan elektrik enerjisi talebine paralel olarak büyüyen ve gelişen enerji sektöründe, başarısını kanıtlayıp sürdürebilmesi için kalite’ye, çevre’ye ve iş güvenliği’ne verilmesi gereken önemin farkında olan Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.;

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Ulusal ve yerel yasalara, standartlara ve TEİAŞ'ın gerekliliklerine uygun üretim yapmayı,
 • Politikamız doğrultusunda belirlenen kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için gereken kaynakları sağlamayı,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Göltaş Enerji A.Ş. için çalışan herkesi tehlikelere karşı korumak için kontroller yapmayı,
 • Acil durumları önlemeyi, gerçekleşmesi halinde müdahale ederek zararı azaltmayı,,
 • Uygun üretim teknolojilerini kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Tesislerimizde oluşacak atıkların kontrolünü sağlamayı,
 • Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı,
 • Yönetim sistemlerini sürekli gözden geçirip iyileştirmeyi, taahhüt eder.

 • TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS 18001-2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi