Kalite Yönetim Sistemi

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

EŞEN-1 VE EŞEN-2 HES KURUMSAL BİLDİRGESİ

MİSYONUMUZ;

Ülke çapında hizmet veren hidro elektrik santralleri içerisinde en verimli ve yenilikçi firma olma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilir gelişme anlayışı, bilgi ve teknolojimizle, ortaklarımız, çalışanlarımız, toplum ve çevreye olan sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle Ülkemizin sürekli artan elektrik ihtiyacının belirli bir kısmını karşılamaktır.

VİZYONUMUZ;

Daha iyi sonuçlar almak için mükemmeli arayan bir anlayışla katma değer yaratan, birey ve toplum odaklı seçkin bir elektrik üreticisi olmak.

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Stratejilerimiz doğrultusunda ilgili tüm tarafları dikkate alarak enerji sektöründe başarımızı kanıtlayıp, sürdürebilmek için kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine verilmesi gereken önemin farkında olarak;

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • İlgili yasa ve standartların gerekliliklerine uygun üretim yapmak.
 • Belirlenen kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için gereken kaynakları sağlamak.
 • Gerekli kontrol ve bakımları gerçekleştirerek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek.
 • İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak.
 • Acil durumları önlemek ve gerçekleşmesi halinde müdahale ederek zararı azaltmak.
 • Atıkların kontrolünü sağlamak ve azaltmak.
 • Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve çevreyi korumak.
 • Yönetim sistemlerinin performansını artırmak için sürekli gözden geçirip iyileştirmek.

 • TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS 18001-2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi