Enerji Üretimi

Enerji Üretimi

Şirketimiz, Muğla ili Fethiye ilçesindeki Eşen Nehri üzerinde kurulu olan, 43,4 MWm gücündeki Eşen-2 HES ve 60 MWm gücündeki Eşen-1 HES tesislerinden yenilenebilir kaynağa (hidro) dayalı olarak enerji üretmektedir.

Toplam 103,4 MWm kurulu gücündeki tesislerden Eşen-1 HES yıllık ortalama 216,3 GWh enerji ve Eşen-2 HES tesisi de yıllık ortalama 187,5 GWh enerji olmak üzere yıllık toplam 403,8 GWh enerji üretecek şekilde planlanmışlardır.

Eşen-1 ve Eşen-2 HES Projeleri geçmişte istikşaf seviyesinden başlamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca incelenmiştir. İlk olarak 1962 yılında Devlet Su İşleri tarafından istikşaf çalışması seviyesinde Eşen çayı potansiyeli incelenmiş ve “Batı Akdeniz Havzası İstikşaf Raporu” hazırlanmıştır. Bu çalışmayı müteakiben Spie Batignolles, Enersystem ve Temelsu Mühendislik Ltd. Şti. firmalar grubu tarafından 1987 yılında “Yukarı Eşen Havzası Enerji Master Plan Raporu” hazırlanmıştır. Daha sonra 1994 yılında Temelsu Mühendislik Ltd. Şti. ve Spie Enertrans grubu tarafından “Eşen-1 ve Eşen-2 Hidroelektrik Santralleri Fizibilite Raporu” hazırlanmıştır.

1997 yılında devir alınan projelerin hayata geçirilmesi için Şirketimiz, 22.05.1998 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile “Otoprodüktör Statüsünde Üretim Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Enerji Fazlasının Satışına İzin Verilmesine İlişkin Sözleşme”yi imzalayarak toplam 103.4 MWm kurulu güç için Eşen-1 ve Eşen-2 Hidroelektrik Santralları projelerini gerçekleştirme faaliyetlerine başlamıştır.