Göltaş Enerji

Başta Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere Grup şirketleri ile ülkemize, temiz ve ucuz elektrik enerjisi üretmek amacıyla GÖLTAŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ticari ünvanı ile 01.04.1998 tarihinde kurulan Şirketimiz, 22.05.1998 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile “Otoprodüktör Statüsünde Üretim Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Enerji Fazlasının Satışına İzin Verilmesine İlişkin Sözleşme”yi imzalayarak toplam 103.4 MWm kurulu güç için Eşen-1 ve Eşen-2 Hidroelektrik Santralları projelerini gerçekleştirme faaliyetlerine başlamıştır.

Şirketimiz, 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ünvanını GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. olarak değiştirerek 27.12.2004 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Eşen-1 ve Eşen-2 Hidroelektrik Santrallerine ait EÜ/406-1/506 sayılı Üretim Lisansı’nı almıştır.

Şirketimiz tarafından 2009 yılı Temmuz ayında inşaatına başlanan 60 MWm kurulu güce sahip olan Eşen-1 Hidroelektrik Santralı da 23 Mart 2011 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Geçici Kabul işlemlerinin ardından ticari işletmeye alınarak ülkemizin yenilenebilir elektrik enerjisi üretimine katkı sağlamıştır.

Şirketimizin misyonu, öncelikle Şirket ortaklarımızın enerji ihtiyaçlarını sürekli ve kaliteli şekilde sağlayacak tesisleri planlamak, inşa etmek, işletmek ve enerji sektöründe yer almak üzere doğabilecek fırsatları değerlendirmektir.

İç ve dış pazara dönük katma değeri yüksek, kaliteli malları üretme çabası içerisindeki Şirketimiz ortaklarının üretimlerinde temel girdi olan elektriğin sürekli, kaliteli ve ekonomik sağlanması Şirketimizin ana varoluş amacını oluşturmaktadır. Bu açıdan, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Şirket ortaklarımız içerisinde son derece önemli bir misyonu, yaratılan sinerji'yi üstlenmiştir.

Şirketimiz, ürettiği enerjinin bir kısmı ile ortağımız olan sanayi şirketlerinin kaliteli, kesintisiz ve ucuz enerji ihtiyacını karşılarken, kalan üretimi ise ulusal enterkonnekte şebekeye vermektedir. Ülkemizin enerji sektöründeki bilinen sıkıntıları göz önüne alındığında Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin ülke ekonomisine sağladığı katkı daha iyi anlaşılmaktadır.

Tesisler hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız.