İlkelerimiz

Çevrenin korunması

Doğal çevre, tüm insan faaliyetlerinin en büyük desteğidir. Gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevresel etkisinin en düşük seviyede kalması için özen gösteririz.

Ülkemizin Enerji Sektörüne Değer Katılması

Enerji sektörü ve Şirket ortaklarımız olan Sanayi Kuruluşları için varlığımızın bilincindeyiz. Türkiye’ye ve ortaklarımıza temiz, ucuz ve kaliteli enerji üretmek en büyük görevimizdir. Bunun için de daima yenilikçi ve etkili yaklaşımlar tasarlama gayreti içerisindeyiz.

Sağlıklı Karlılığın Oluşturulması

Başarılı mali performans, bizler için sürdürülebilir geleceğimiz için gerekli olan ve toplumun zenginliğine katkıda bulunan bir kriterdir. Karlılığımızı güvenilir bir seviyeye getirmek için maliyetlerimizi düşürerek, gelirleri arttırarak ve mevcut sermayemizi efektif şekilde yöneterek yol alma amacındayız.

Kaynakların Verimli Yönetimi

Doğal kaynakların, özellikle enerji, toprak ve suyun etkin kullanımı, hem maliyetlerimizi düşürür hem de gelecek kuşakların ihtiyaçlarına olan katkımızı artırır. Bu kaynakların verimli ve akılcı biçimde kullanımı için sürekli özen gösteririz.

Bilgiye Ulaşılması ve Paylaşılması

Çalışmalarımız sırasında en güncel bilgiye ulaşmayı ve bunları paylaşarak bilgiden daha fazla istifade edilmesini amaçlarız.

İş Ortaklarımızla sinerji Oluşturulması

Çalışmalarımızı, çok sayıda farklı grubu ve iş ortaklarımızı etkileyerek ve onlardan etkilenerek sürdürürüz. Birlikte bir sinerji yaratılmasını hedefleriz.