Eşen1 HES Özet Karakteristikler

Eşen-1 Barajı ve Hidroelektrik Santralı’nın teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Hidroloji

Yağış Alanı

: 662 Km2

Yıllık Ortalama Doğal Akım

: 137.0 m3

Baraj

Tipi

: Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu

Talveg Kotu

: 1099.0 m

Kret Kotu

: 1119.0 m

Temel Kotu

: 1089.0 m

Maksimum işletme su seviyesi

: 1115.0 m

Minimum işletme su seviyesi

: 1107.50 m

Maksimum taşkın su seviyesi

: 1115.0 m

Talvegden yükseliği

: 20.0 m

Temelden yüksekliği

: 30.0 m

Kret uzunluğu

: 180.0 m

Maksimum rezervuar hacmi

: 22.92 hm3

Minimum rezervuar hacmi

: 2.51 hm3

Aktif hacim

: 20.41 hm3

Toplam dolgu hacmi

: 75.365 m3

Derivasyon

Tipi

: 5.0×5.0 m kondüvi

Proje debisi (Q50)

: 276 m3/s

Memba batardosu kret kotu

: 1105.50 m

Mansap batardosu kret kotu

: 1100.0 m

Dolusavak

Tipi

: Yandan alışlı, kontrolsüz (Tekneli)

Proje debisi (Q10000)

: 880 m3/s katastrof (819.45 m3/s ötelenmiş)

Yaklaşım kanalı taban kotu

: 1112.0 m

Dolusavak eşik kotu

: 1115 m

Enerji kırıcı havuz taban kotu

: 1091.0 m

Enerji kırıcı havuz boyu

: 18.0 m

Enerji kırıcı havuz yüksekliği

: 12.50 m

Enerji kırıcı havuz genişliği

: 78.0 m

Enerji kırıcı havuz max. su kotu

: 1102.43 m

İletim Kanalı I:

Tipi

: Duvarlı kanal

Proje debisi

: 10.0 m3/s

Uzunluğu

: 1211.90 m

Taban genişliği

: 3.50 m

Yüksekliği

: 2.65 m

Su yüksekliği

: 2.18 m

Eğimi

: 0.00035

Başlangıç su kotu

: 1109.0 m

Başlangıç taban kotu

: 1211.90 m

İletim Tüneli I:

Tipi

: Betonarme kaplamalı, atnalı

Proje debisi

: 10.0 m3/s

Uzunluğu

: 5000.12 m

Çapı

: Ø3500 mm

Su yüksekliği

: 2.18 m

Eğimi

: 0.00035

İletim Kanalı II:

Tipi

: Duvarlı kanal

Proje debisi

: 10.0 m3/s

Uzunluğu

: 733.54 m

Taban genişliği

: 3.50 m

Yüksekliği

: 2.65 m

Su yüksekliği

: 2.18 m

Eğimi

: 0.00035

İletim Tüneli II:

Tipi

: Betonarme kaplamalı, atnalı

Proje debisi

: 10.0 m3/s

Uzunluğu

: 321.53 m

Çapı

: Ø3500 mm

Su yüksekliği

: 2.18 m

Eğimi

: 0.00035

İletim Kanalı III:

Tipi

: Duvarlı kanal

Proje debisi

: 10.0 m3/s

Uzunluğu

: 502.42 m

Taban genişliği

: 3.50 m

Yüksekliği

: 3.50 m

Su yüksekliği

: 2.18 m

Eğimi

: 0.00035

Kanal sonu su kotu

: 1106.28 m

Kanal sonu taban kotu

: 1104.10 m

Yükleme Havuzu:

Boyu

: 57.75 m

Eni

: 13.50 m

Yüksekliği

: 8.85 m

Normal su kotu

: 1106.28 m

Taban kotu

: 1098.90 m

Cebri boru giriş eksen kotu

: 1100.90 m

Cebri Boru:

Çapı

: Ø2000 ~ Ø1700 mm

Uzunluğu

: 1470.0 m

Et kalınlığı

: 15 ~ 30 mm

Santral Binası:

Boyutları

: 17.50 x 50.0 m

Brüt düşü

: 688.27 m

Ağırlıklı Net düşü

: 676.25 m

Kurulu güç

: 60 MW

Ünite adedi

: 2

Türbin tipi

: Düşey eksenli Pelton

Hidrolik türbinler:

Miktarı

: İki (2) takım

Tipi

: Düşey eksenli Pelton türbini

Nominal gücü

: 30 000 kW

Dizayn debisi

: 5 m3 / sn

Dizayn net düşüsü

: 676.30 m

Türbin devri

: 750 d/d

Generatörler:

Miktarı

: İki (2) takım

Tipi

: Düşey eksenli Pelton türbini

Çalışma şekli

: Devamlı

Nominal gücü

: 33.5 MVA

Uç gerilimi

: 10.6 kV

Frekansı

: 50Hz

Dönüş hızı

: 750 d/d

Tahrik şekli

: Pelton tipi türbin mile direkt akuple

İkaz şekli

: Statik ikazlı